Wiskunde I

1ste jaar bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen


 
Doelstelling
Bedoeling van dit opleidingsonderdeel is de student die wiskundige kennis en vaardigheden bij te brengen, die als fundamenteel kunnen beschouwd worden voor wat betreft het gebruik in en ondersteuning van de verdere opleiding. Het geheel is dan ook zo opgebouwd dat, in de mate van het mogelijke, steeds de link gelegd wordt met praktische economische/bedrijfseconomische problemen. Het accent ligt dan ook hoofdzakelijk op het praktisch gebruik van de wiskundige technieken, evenals op (eenvoudige) economische toepassingen.

 
Inhoud
  • Rechte en parabolen, vergelijkingen
  • Rekenkundige en meetkundige rijen en reeksen
  • Rele functies in n veranderlijke
  • Rele functies in twee veranderlijken

 
Benodigdheden Elektronische leeromgeving

Elektronische leeromgeving 

Voor vragen of opmerkingen, mail naar maguerry@vub.ac.be
Verantwoordelijke: Prof. dr. M.-A. Guerry, 06 mei 2015

MAPO home page Mail to MAPO Help Search Sitemap